skip to Main Content
Lagerbolagonline » Växel: 060-16 81 50     Lagerbolag: 060-16 81 70 info@bolagsratt.se

Postadress i Sverige krävs för aktiebolag

Efter rättsligt ställningstagande från Bolagsverkets chefsjurist ska privata och publika aktiebolag ha en postadress som finns i Sverige.

Enligt Bolagsverket har aktiebolag med utländska postadresser under senare år förekommit i ärenden hos Bolagsverket där det visat sig finnas kopplingar till ekonomisk brottslighet. På grund av ökade internationella förhållanden och Bolagsverkets utvidgande uppdrag i frågor som rör ekonomisk brottslighet och penningtvätt m.m. har frågan om de problem som finns med utländska postadresser uppmärksammats i större utsträckning än tidigare.

De aktiebolag som har en utländsk postadress registrerad innan detta ställningstagande, får behålla den (i vart fall tills vidare) och även uppdatera den om det behövs för att den ska bli mera korrekt, men tillåts inte byta till en helt ny postadress utanför Sverige.

Back To Top