skip to Main Content
Lagerbolagonline » Växel: 060-16 81 50     Lagerbolag: 060-16 81 70 info@bolagsratt.se

Styrelse och ledning

Anders Larsson, född 1963, verkställande direktör och styrelseledamot
Utbildning:
Jur kand, Uppsala Universitet, 1990
Erfarenhet: PRV:s Bolagsavdelning 1991-1993, Kommissionären för Aktiebolagsärenden 1993-2002, startade Bolagsrätt Sundsvall AB 2002

Maria Ekman, född 1961, styrelseordförande
Utbildning: Civilekonom, Uppsala Universitet, 1987
Erfarenhet:
Controller/Ek chef, BP Oil 1987-1993, Adm chef/Tekn Chef/vVD HL Display Sundsvall 1996-2008, Fin controller BAE Systems Hägglunds 2008-

Bo Pargeus, född 1959, styrelseledamot
Utbildning: Jur kand, Uppsala Universitet, 1986
Erfarenhet: Advokat, 1995

Back To Top