Sök

Bolagsrätt Sundsvall AB

Vilka är vi?

Grundades 2002 och är en affärsjuridisk byrå specialiserad inom aktiebolagsrätt.

Bolagsrätt Sundsvall AB startades år 2002 av Anders Larsson.  Idag består bolaget av 27 medarbetare varav 7 är jurister. Anders Larsson, Fredrik Lovén, Totte Dahlin, Marina Jonsson, Andreas Lundström, Jesper Westerberg och Anders Eriksson. Tillsammans har vi en heltäckande kompetens inom det aktiebolagsrättsliga området. Vi är den naturliga samarbetspartnern till advokat- och revisionsbyrån.

Våra jurister kompletteras av mycket kompetenta paralegals, assistenter och ekonomer. Flera av våra anställda har dessutom många års erfarenhet av arbete på Bolagsverket.

0

Års erfarenhet

Rätt partner för aktiebolagsrätt

Vi erbjuder kvalificerad rådgivning inom aktiebolagsrätt och firmarätt. Vi hanterar dagligen en stor mängd ärenden avseende bl.a. bolagsbildning, nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och konvertibler, minskning av aktiekapital, fusion, gränsöverskridande fusion samt delning. Med många års samlad erfarenhet är vi en stark samarbetspartner inom dessa områden.

Vi är ditt ombud i registreringsärenden vid Bolagsverket. Vi granskar alla ärenden och återkopplar med synpunkter innan ärendena lämnas in. Efter Bolagsverkets registrering skickar vi genast ändringsbeviset till dig. Vi har öppet varje vardag året runt och kan nås via telefon eller mejl.  Vi är alltid tillgängliga på mobil efter kontorstid.

Vår långa erfarenhet av aktiebolagsrättsliga frågor i kombination med god kunskap om Bolagsverket samt närhet till myndigheten gör att vi kan ge korrekt och snabb service i alla ärenden.

Vi bedriver även en omfattande utbildningsverksamhet inom det bolagsrättsliga området.

Våra kunder är främst advokatbyråer, revisionsbyråer, banker och företags juridiska avdelningar.

Vår affärsidé

Bolagsrätts affärsidé är att tillhandahålla specialiserade tjänster inom aktiebolagsrätt, företagsnamn och verklig huvudman. Vi säljer även lagerbolag och tillhandahåller tjänster inom snabbavveckling.

Vi biträder framförallt advokat- och revisionsbyråer med granskning och upprättande av bolagshandlingar. Våra jurister är också ombud i registreringsärenden vid Bolagsverket.

Du hittar våra priser här. Vi tillämpar standardarvoden för hantering av registreringsärenden vid Bolagsverket

Vår vision är att vi ska vara den naturliga partnern i alla bolagsärenden. Allt vi gör ska göras snabbt, korrekt och med högsta kvalité.

Anders Larsson

Jurist, VD

Styrelse och ledning

Anders Larsson

Född 1963, verkställande direktör och styrelseledamot

Utbildning

Jur kand, Uppsala Universitet, 1990

Erfarenhet

PRV:s Bolagsavdelning 1991-1993.
Kommissionären för Aktiebolagsärenden 1993-2002.
Startade Bolagsrätt Sundsvall AB 2002.

Maria Ekman

Född 1961, styrelseordförande

Utbildning

Civilekonom, Uppsala Universitet, 1987

Erfarenhet

Controller/Ek chef, BP Oil 1987-1993.
Adm chef/Tekn Chef/vVD HL Display Sundsvall 1996-2008.
Fin controller BAE Systems Hägglunds 2008-

Bo Pargeus

Född 1959, styrelseledamot

Utbildning

Jur kand, Uppsala Universitet, 1986

Erfarenhet

Advokat, 1995

Sök