skip to Main Content
Lagerbolagonline » Växel: 060-16 81 50     Lagerbolag: 060-16 81 70 info@bolagsratt.se

Nya regler om avstämningsdag för bolagsstämma

Den 25 juni 2020 utfärdades en ändring i Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) som innebär att reglerna om avstämningsdag för bolagsstämma för avstämningsbolag ändras.

Avstämningsdagen kommer infalla sex bankdagar före bolagsstämman, i stället för som idag, fem vardagar före bolagsstämman, där lördag räknats som en vardag.

Ändringen träder i kraft den 3 september 2020 och blir därmed tillämplig för bolagsstämmor som hålls den 11 september 2020 och senare.

Back To Top