skip to Main Content
Lagerbolagonline » Växel: 060-16 81 50     Lagerbolag: 060-16 81 70 info@bolagsratt.se

Affärsidé

Bolagsrätts affärsidé är att tillhandahålla specialiserade tjänster inom aktiebolagsrätt och firmarätt. Vi säljer även lagerbolag och tillhandahåller tjänster inom snabbavveckling.

Vi biträder framförallt advokat- och revisionsbyråer med granskning och upprättande av bolagshandlingar. Våra jurister är också ombud i registreringsärenden vid Bolagsverket.

Du hittar våra priser här. Vi tillämpar standardarvoden för hantering av registreringsärenden vid Bolagsverket.

Vision

Vår vision är att vi ska vara den naturliga partnern i alla bolagsärenden. Allt vi gör ska göras snabbt, korrekt och med högsta kvalité.

Back To Top