skip to Main Content
Lagerbolagonline » Växel: 060-16 81 50     Lagerbolag: 060-16 81 70 info@bolagsratt.se

Expressanmälan

Maila anmälan till info@bolagsratt.se. Ring sedan 060-16 81 50.

Ändringar avseende företrädare får verkan vid den tidpunkt då anmälan kommit in till Bolagsverket.

Vi erbjuder en tjänst (”Expressanmälan”) som innebär att vi omedelbart lämnar in anmälan till Bolagsverket. Vi översänder därefter inom en timme ett bevis till er från Bolagsverket via e-post som visar att anmälan har kommit in. Arvodet för denna tjänst är 500 kr. Det är viktigt att ni efter det att handlingarna skickats till oss följer upp med ett telefonsamtal till oss för att försäkra er om att handlingarna kommit fram.

• Vid nyval och andra tillträden får den nye företrädaren tillträda sin funktion och agera med den behörighet och det ansvar som följer med uppdraget tidigast när anmälan om ändringen kommer in till Bolagsverket.

•  Vid entlediganden och avgångar befrias den berörde företrädaren från sin funktion tidigast när anmälan om ändringen kommer in till Bolagsverket. Fram till dess kvarstår den berörde företrädaren i sin funktion med den behörighet och det ansvar som följer med uppdraget.

Då avsändaren bär risken för att anmälan kommer in till Bolagsverket är det viktigt att få bekräftat att anmälan verkligen kommit fram (se RÅ 1991 ref. 90 och NJA 1993 s. 308).

Vi hjälper dig med expressanmälan

Andreas Ottosson

Andreas Ottosson
Direkt 060-16 81 71
Mail »

Madeleine Pettersson

Madeleine Pettersson
Direkt 060-16 81 74
Mail »

Carolina Bjarnhagen

Carolina Bjarnhagen
Direkt 060-789 33 02
Mail »

Alina Nybjörk

Alina Nybjörk
Direkt 060-16 81 56
Mail »

Anna Spjut

Anna Spjut
Direkt 060-16 81 77
Mail »

Julia Arnfridsdotter

Julia Arnfridsdotter
Direkt 060-789 33 03
Mail »

Jill Jonsson Wik

Jill Jonsson Wik
Direkt 060-16 81 55
Mail »

Tuva Lundin

Tuva Lundin
Direkt 060-16 81 57
Mail »

Back To Top