skip to Main Content
Lagerbolagonline » Växel: 060-16 81 50     Lagerbolag: 060-16 81 70 info@bolagsratt.se

Expressanmälan

Maila anmälan till info@bolagsratt.se. Ring sedan 060-16 81 50.

Ändringar avseende företrädare får verkan vid den tidpunkt då anmälan kommit in till Bolagsverket.

Vi erbjuder en tjänst (“Expressanmälan”) som innebär att vi omedelbart lämnar in anmälan till Bolagsverket. Vi översänder därefter inom en timme ett bevis till er från Bolagsverket via e-post eller fax som visar att anmälan har kommit in. Arvodet för denna tjänst är 500 kr. Det är viktigt att ni efter det att handlingarna skickats till oss följer upp med ett telefonsamtal till oss för att försäkra er om att handlingarna kommit fram.

• Vid nyval och andra tillträden får den nye företrädaren tillträda sin funktion och agera med den behörighet och det ansvar som följer med uppdraget tidigast när anmälan om ändringen kommer in till Bolagsverket.

•  Vid entlediganden och avgångar befrias den berörde företrädaren från sin funktion tidigast när anmälan om ändringen kommer in till Bolagsverket. Fram till dess kvarstår den berörde företrädaren i sin funktion med den behörighet och det ansvar som följer med uppdraget.

Då avsändaren bär risken för att anmälan kommer in till Bolagsverket är det viktigt att få bekräftat att anmälan verkligen kommit fram (se RÅ 1991 ref. 90 och NJA 1993 s. 308).

Vi hjälper dig med expressanmälan

Cathrine Arnfridsdotter

Cathrine Arnfridsdotter
Direkt 060-16 81 71
Mail »

Olina Wåhlstedt

Olina Wåhlstedt
Direkt 060-16 81 59
Mail »

Viktor Bergman Gullmark

Viktor Bergman Gullmark
Direkt 060-16 81 73
Mail »

Matilda Sjödin

Matilda Sjödin
Direkt 060-16 81 78
Mail »

Mari Kovaniemi

Mari Kovaniemi
Direkt 060-16 81 57
Mail »

Back To Top