skip to Main Content
Lagerbolagonline » Växel: 060-16 81 50     Lagerbolag: 060-16 81 70 info@bolagsratt.se

Stopp för gränsöverskridande delningar

Fram tills nu har det varit möjligt att genomföra gränsöverskridande delningar, men nu är det stopp. Det har kommit ett nytt direktiv (Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2121) om gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar och Bolagsverket har meddelat att först när de nya reglerna har införlivats i aktiebolagslagen kommer gränsöverskridande delningar på nytt att kunna genomföras.

När det gäller gränsöverskridande delningar kommer bara delningar genom vilka nya bolag bildas tillåtas. Det kommer alltså inte längre vara möjligt att genomföra en delning där ett bolag överför tillgångar och skulder till ett eller flera befintliga bolag.

Back To Top