skip to Main Content
Lagerbolagonline » Växel: 060-16 81 50     Lagerbolag: 060-16 81 70 info@bolagsratt.se

BR Dokument i VQ legal

VQ Legal är en ny intelligent juridisk tjänst med anpassade mallar för varje ärende. Alla dokument som krävs för just ditt ärende skapas automatiskt med rätt formuleringar. Kompletta dokument skapas direkt. Det enda som krävs är att fylla i vissa grundläggande uppgifter.

En del i VQ Legal består av bolagsrättsliga mallar (BR Dokument) som vi har upprättat och håller ständigt uppdaterade. Här finns dokumentpaket för de flesta bolagsrättsliga ärenden, såsom nyemission i olika varianter, fondemission, minskning av aktiekapitalet, fusion, likvidation, ombildning av bolag vid förvärv, företrädarförändring, bolagsordningsändring, avregistrering av revisor, nybildning och vinstutdelning.

För mer information, kontakta oss på info@bolagsratt.se eller VQ Legal på info@vqlegal.se

Till BR Dokument i VQ Legal

Back To Top