skip to Main Content
Lagerbolagonline » Växel: 060-16 81 50     Lagerbolag: 060-16 81 70 info@bolagsratt.se

Nya krav i filialärenden

Vid nyregistrering av filial måste man numera även anmäla det utländska bolagets firmatecknare samt de personer som deltar i ledning, tillsyn eller kontroll över det utländska bolaget. Befintliga filialer, som inte har uppgifterna registrerade hos Bolagsverket, ansvarar själva för att anmäla det utländska bolagets firmatecknare samt de personer som deltar i ledning, tillsyn eller kontroll över det utländska bolaget. Bolagsverket kommer alltså inte att förelägga filialerna att anmäla dessa uppgifter i samband med att annan ändring skickats in.

Back To Top