skip to Main Content
Lagerbolagonline » Växel: 060-16 81 50     Lagerbolag: 060-16 81 70 info@bolagsratt.se

Priser/rabatter

Arvoden för handläggning av ordinära registreringsärenden

Expressanmälan (Direktinlämnat ärende med bekräftelse) + 500 kr
Lagerbolag 3 900 kr
Ändringshandlingar lagerbolag + 900kr
Nybildning/företagsnamn/särskilt företagsnamn 1 500 kr
Nybildning av filial 2 200 kr
Emissioner/nedsättningar 900 kr
Konvertibler/teckningsoptioner 1 100 kr
Bolagsordningsändringar 700 kr
Fusioner enligt 23:28 ABL 700 kr
Fusioner enligt 23:1 ABL 1 000 kr
Gränsöverskridande fusioner 23:36 ABL (steg 1) 2 200 kr
Gränsöverskridande fusioner 23:36 ABL (övriga steg)  1 000 kr
Utbyte /nyteckning /bemyndigande /tillstånd 550 kr
Styrelse /revisor /lagerbolag /likvidation 500 kr
Postadressändring 250 kr
Kontroll ändringsbevis 200 kr
Dödande av aktiebrev 700 kr
Verklig huvudman 900 kr
Fullmaktsärende 1000 kr
Sammansatta ärenden
Ändring av företagsnamn och annat 1 500 kr
Bolagsordningsändring och annat 1 100 kr
(Moms 25 % tillkommer)
Allmän rådgivning För allmän rådgivning utgår arvode enligt sedvanlig tiddebitering.
Rabatter
Rabatt i Svenska Dagbladet
Svenska Dagbladet 10 %
Back To Top