skip to Main Content
Lagerbolagonline » Växel: 060-16 81 50     Lagerbolag: 060-16 81 70 info@bolagsratt.se

Snabbavveckling av aktiebolag

Vill ni snabbavveckla ert bolag?

Vi på Bolagsrätt Sundsvall AB erbjuder en snabbavvecklingstjänst som innebär att den som vill likvidera sitt aktiebolag kan göra det direkt och behöver inte genomgå en lång likvidationsprocess där det kan ta 7-8 månader innan man får ut sina pengar. Ni överlåter aktierna i bolaget till oss och du får ut pengarna direkt. Därefter sköter vi allt arbete gällande avvecklingen. Låter detta intressant? Välkommen att höra av er för en kostnadsfri offert för att snabbavveckla just ert aktiebolag. Vi köper endast in bolag som har förmedlats via advokatbyråer, revisionsbyråer eller från redan kända kunder.

Vilka bolag kan avvecklas?

Vi köper endast in vilande aktiebolag d.v.s. bolag där ingen verksamhet har bedrivits under pågående räkenskapsår. I ett vilande bolag ska balansrapporten endast innehålla bankmedel och eventuella skatteskulder/skattefordringar. Innehåller balansrapporten andra poster så måste dessa regleras innan vi kan förvärva bolaget.

Varför ska du avveckla ditt bolag hos oss?

Vi på Bolagsrätt garanterar att ditt bolag aldrig säljs vidare som historikbolag.
Alla bolag som vi köper avvecklas genom likvidation vilket innebär att organisationsnumret inte går att använda igen. Vi tar också över allt ansvar för bolaget och sköter likvidationsprocessen från start till mål för ert bolag gentemot Bolagsverket och Skatteverket. Vi har stor erfarenhet och har avvecklat bolag under flera decennier och finns tillgängliga dygnet runt för att svara på era frågor.

Så här går det till

Så här går det till

Vad händer när bolaget sätts i likvidation?

Samma dag som köpeskillingen betalas ut från oss har vi förvärvat bolaget.
Vi lämnar därefter in handlingar till Bolagsverket där vår likvidator tillträder samt lämnar in en kallelse på okända borgenärer. Därefter ansvarar vi för att lämna in framtida årsredovisningar och deklarationer.

Hur lång tid tar en snabbavveckling?

En snabbavveckling är det snabbaste sättet att avveckla ett aktiebolag. När vi mottagit de obligatoriska handlingarna i retur genomförs köpet, processen kan ta 1-2 veckor. Vi avvecklar sedan bolaget genom frivillig likvidation som tar ca 7-8 månader innan bolaget är upplöst. När bolaget är upplöst informerar vi er och därmed är processen avslutad.

Vad krävs för att vi ska kunna lämna en offert?

För att kunna återkomma med en offert behöver vi en aktuell balans- och resultatrapport samt en kopia av den senaste fastställda årsredovisningen för bolaget.
Mejla dokumenten till bravveckling@bolagsratt.se så återkommer vi med en kostnadsfri offert.

Tips:

  • Om bolaget inte lämnat in årsredovisningen för tidigare räkenskapsår till Bolagsverket innan förvärvet så måste detta göras, sker det efter förvärvet upprättar vi årsredovisning och lämnar in.
  • Om så önskas kan vi hjälpa till med att byta företagsnamn på bolaget innan det träder i likvidation.
  • Vi avvecklar även koncerner, kontakta oss för mer info om detta.
  • Vi godkänner digital signering på samtliga av våra handlingar.

Räkna ut köpeskillingen med vår omvandlare

Eget kapital
Avgift
Köpeskillingen

 

*för nettovärde över 3 miljoner, maila till oss.
** avvikelser kan förekomma avseende bruttoavdrag vid koncern eller redovisningsvaluta

Kontakta mig för snabbavveckling

Matilda Sjödin

Matilda Sjödin
Direkt 060-16 81 78
Mobil 073-068 45 82
Mail »

Marina Jonsson

Marina Jonsson
Direkt 060-16 81 54
Mobil 070-109 37 06
Mail »

Back To Top