skip to Main Content
Lagerbolagonline » Växel: 060-16 81 50     Lagerbolag: 060-16 81 70 info@bolagsratt.se

Kan man använda snabbavveckling
som ett alternativ till vinstutdelning?

Kontakta oss! »

Snabbavveckling

Bolagsrätt Sundsvall AB erbjuder en avvecklingstjänst som innebär att den som vill likvidera sitt aktiebolag inte behöver invänta kallelsetiden på okända borgenärer om sex månader. Istället kan ägaren till bolaget överlåta aktierna till oss och få betalt direkt. Förvärv görs endast genom advokatbyråer, revisionsbyråer samt från av oss redan kända företag.

Därefter likviderar vi bolaget och tar ansvar för deklaration, redovisning m.m.

Offert
Kontakta oss för en offert på ditt bolag. För att kunna lämna en offert behöver vi en aktuell balans- och resultatrapport samt den senaste årsredovisningen för bolaget. Vi räknar därefter ut ett pris på bolaget och lämnar en offert. Om offerten accepteras skickar vi omedelbart förvärvsavtal m.m. samt en lista över de handlingar och åtgärder som säljaren måste vidta innan överlåtelsen. När avtal, eventuella aktiebrev samt övriga handlingar kommit till oss betalar vi köpeskillingen för bolaget. Därefter inleder vi omedelbart likvidationsförfarandet.

Räkna ut köpeskillingen med vår omvandlare

Eget kapital
Avgift
Köpeskillingen

 

*för nettovärde över 10 miljoner, maila till oss.
** avvikelser kan förekomma avseende bruttoavdrag vid koncern eller redovisningsvaluta

Vid ett eget kapital överstigande 3 000 000 kr, kontakta oss för offert

Kontakta mig för snabbavveckling

Corina Dahlqvist

Corina Dahlqvist
Direkt 060-16 81 55
Mobil 073-068 45 82
Mail »

Marina Jonsson

Marina Jonsson
Direkt 060-16 81 54
Mobil 070-109 37 06
Mail »

Back To Top