skip to Main Content
Lagerbolagonline » Växel: 060-16 81 50     Lagerbolag: 060-16 81 70 info@bolagsratt.se

Lagerbolagonline

Bolagsrätt vill vara tillgängliga dygnet runt!

Boka ditt lagerbolag direkt via vår tjänst Lagerbolagonline. Det enda ni behöver är en byråkod. Kontakta oss för att få en byråkod om din byrå inte redan har en.

Vi har de vanligaste förekommande räkenskapsåren i SEK och EUR. Kontakta oss för mer speciella bolag. Efter genomförd beställning får du ett mejl med följebrev, registreringsbevis, aktieöverlåtelseavtal, eventuell bankfullmakt, likvidtyg samt en fullmakt för anmälan av verklig huvudman.

Vi upprättar även ändringshandlingar om ni så önskar, fyll i bifogat beställningsformulär och ange Goldcup-namnet i den översta rutan. Vi upprättar då ändringsanmälan, protokoll från extra bolagstämma, styrelseprotokoll samt bolagsordning. Vi upprättar emissionshandlingar ifall så önskas.

Back To Top