skip to Main Content
Lagerbolagonline » Växel: 060-16 81 50     Lagerbolag: 060-16 81 70 info@bolagsratt.se

Förslag om sänkt krav på aktiekapital

Justitiedepartementet har remitterat en departementspromemoria med förslag om att kravet på aktiekapital i privata aktiebolag sänks från 50 000 kr till 25 000 kr.

Det föreslås bli möjligt att bilda ett privat aktiebolag med 25 000 kronor i aktiekapital. Det blir enligt förslaget också möjligt för redan registrerade bolag, med ett aktiekapital på mer än 25 000 kronor, att minska sitt aktiekapital till 25 000 kronor.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Back To Top