Bolagsrätt

Om oss

Rätt partner för aktiebolagsrätt

Vi är ditt ombud i registreringsärenden vid Bolagsverket. Vi granskar alla ärenden och återkopplar med synpunkter innan ärendena lämnas in. Efter Bolagsverkets registrering skickar vi genast ändringsbeviset till dig. Vi har öppet varje vardag året runt och kan nås via telefon, mail eller fax.  Vi är alltid tillgängliga på mobil efter kontorstid.

Vi erbjuder kvalificerad rådgivning inom aktiebolagsrätt och firmarätt. Vi hanterar dagligen en stor mängd ärenden avseende bl.a. bolagsbildning, nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och konvertibler, minskning av aktiekapital, fusion, gränsöverskridande fusion samt delning. Med många års samlad erfarenhet är vi en stark samarbetspartner inom dessa områden.

Vår långa erfarenhet av aktiebolagsrättsliga frågor i kombination med god kunskap om Bolagsverket samt närhet till myndigheten gör att vi kan ge korrekt och snabb service i alla ärenden.

Vi bedriver även en omfattande utbildningsverksamhet inom det bolagsrättsliga området.

Våra kunder är främst advokatbyråer, revisionsbyråer, banker och företags juridiska avdelningar.

 

BOLAGSRÄTT SUNDSVALL AB. Box 270. 851 04 Sundsvall. Telefon 060-16 81 50
- en webbproduktion av parny i samarbete med nilsson grafisk form -