skip to Main Content
Lagerbolagonline » Växel: 060-16 81 50     Lagerbolag: 060-16 81 70 info@bolagsratt.se

Sänkt aktiekapital för privata aktiebolag

Riksdagen beslutade den 28 november om att sänka lägsta tillåtna aktiekapital i privata aktiebolag till 25 000 kronor. Ändringen gäller från och med 1 januari 2020. Vi kommer efter årsskiftet att erbjuda lagerbolag med 25 000 i aktiekapital.

För redan befintliga privata aktiebolag blir det möjligt att minska sitt aktiekapital till 25 000 kr. Vi hjälper gärna till med minskningen, kontakta oss på info@bolagsratt.se eller på 060-16 81 50 för mer information.

Back To Top