skip to Main Content
Lagerbolagonline » Växel: 060-16 81 50     Lagerbolag: 060-16 81 70 info@bolagsratt.se

Registrera ändring av redovisningsvaluta

Vi vill påminna om att anmäla ändring av redovisningsvaluta i god tid innan årsskiftet. Ändringen av redovisningsvaluta börjar gälla först från och med det räkenskapsår som inleds närmast efter att ändringen av redovisningsvaluta registrerats. Om Bolagsverket inte hinner att registrera ändringen innan utgången av det pågående räkenskapsåret, börjar ändringen att gälla först från och med följande räkenskapsår.

Har du fler frågor eller ett ärende så hjälper vi gärna till, kontakta oss på info@bolagsratt.se.

Back To Top