skip to Main Content
Lagerbolagonline » Växel: 060-16 81 50     Lagerbolag: 060-16 81 70 info@bolagsratt.se

Övergångsregeln avseende att ta bort revisor upphör 2012

Om ett aktiebolag vill ta bort kravet på revisor i bolagsordningen och avregistrera sin revisor har det förut räckt att anmälan om detta har kommit in innan räkenskapsåret gått ut. Denna regel upphör vid årsskiftet 2012/2013. Efter årsskiftet måste ändringarna också ha hunnit bli registrerade hos Bolagsverket före räkenskapsårets utgång för att aktiebolaget ska slippa skicka in en revisionsberättelse tillsammans med årsredovisningen. Vårt tips är därför att vara ute i god tid med att skicka ärendet till Bolagsrätt så att registreringen hinns med innan räkenskapsåret går ut.

Back To Top