skip to Main Content
Lagerbolagonline » Växel: 060-16 81 50     Lagerbolag: 060-16 81 70 info@bolagsratt.se

Nya regler för överkurs vid nyemission

I regeringens proposition 2019/20:194 föreslås att om betalning för aktier som ges ut vid nybildning eller nyemission överstiger aktiernas kvotvärde (överkurs) ska det överstigande beloppet i balansräkningen tas upp i en bunden överkursfond eller en fri överkursfond.

Beloppet ska även kunna fördelas mellan de två fonderna. Den bundna överkursfonden ska kunna användas för fondemission. Den bundna överkursfonden ska kunna minskas på samma sätt som reservfonden.

Lagändringen ska träda i kraft 1 januari 2021

Back To Top