skip to Main Content
Lagerbolagonline » Växel: 060-16 81 50     Lagerbolag: 060-16 81 70 info@bolagsratt.se

Nya regler för gränsöverskridande rörlighet inom EU

Den 31 januari 2023 föreslås att nya regler om företags rörlighet inom EU ska träda ikraft. De nya reglerna innebär ändrade regler för gränsöverskridande fusioner, men även att det införs möjlighet att genomföra gränsöverskridande delningar och gränsöverskridande ombildningar. Vid en gränsöverskridande delning delas ett aktiebolag helt eller delvis upp i flera nya företag som bildas genom delningen. En gränsöverskridande ombildning är ett nytt förfarande där ett aktiebolag ombildas till en motsvarande juridisk person i en annan medlemsstat.

Förslaget innehåller inte några övergångsbestämmelser. Det innebär att en gränsöverskridande fusion som är påbörjad enligt gällande lagstiftning kan behöva göras om från början om fusionen pågår när de nya bestämmelserna träder ikraft.

Back To Top