skip to Main Content
Lagerbolagonline » Växel: 060-16 81 50     Lagerbolag: 060-16 81 70 info@bolagsratt.se

Kallelsesäsongen är här

Nu är säsongen här där det upprättas och granskas mest kallelser. Vi läser i dagarna kallelser så att ögonen blöder. Denna period anser vi vara väldigt inspirerande där mycket nytt händer och där man får användning av det aktiebolagrättsliga finliret. Värt att tänka på är för de publika bolag som inte är noterade på reglerad marknad men som kallar till bolagsstämma genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats att årsredovisningen och revisionsberättelsen ska hållas tillgänglig hos bolaget minst tre veckor före årsstämman.

Back To Top