skip to Main Content
Lagerbolagonline » Växel: 060-16 81 50     Lagerbolag: 060-16 81 70 info@bolagsratt.se

Har din klient köpt ett lagerbolag som denne nu vill snabbavveckla?

Om aktiebolaget har kalenderår så är det bra påbörja processen redan nu för att vi ska kunna köpa bolaget under pågående räkenskapsår. Då slipper ni upprätta årsredovisningen för 2019.

Läs mer här eller kontakta Corina Dahlqvist på 060 16 81 55 eller corina.dahlqvist@bolagsratt.se

Back To Top