skip to Main Content
Lagerbolagonline » Växel: 060-16 81 50     Lagerbolag: 060-16 81 70 info@bolagsratt.se

Bolagsverkets krav på vidimerade passkopior

Från 1 januari 2022 har svenska pass nytt utseende, även innefattande att innehavarens namnteckning nu ändrar placering. I de nya passen är namnteckningen flyttad till insidan av den främre pärmen i passet. För dessa pass, samt utländska pass där signaturen är på annan sida än passbildssidan, kräver Bolagsverket numer även en vidimerad kopia av hela uppslaget innehållande namnteckningen. Denna kopia ska vidimeras på samma sätt som uppslaget med passbilden och dess motsatta sida, d.v.s. med namnförtydligande och telefonnummer till bestyrkaren. Innehavaren till passet kan inte vidimera sin egna kopia.

Back To Top