skip to Main Content
Lagerbolagonline » Växel: 060-16 81 50     Lagerbolag: 060-16 81 70 info@bolagsratt.se

Ändring i lagen om registrering av verkliga huvudmän

En ändring av lag (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän träder i kraft den 1 januari 2023.

Ändringen innebär att verklig huvudman ska anmälas samtidigt som den juridiska personen anmäler sig för registrering och registreringsmyndigheten är Bolagsverket. Bolagsverket har dock fått framflyttat genomförandedatum till den 1 juli 2023. Fram till dess ställs inga förändrade krav avseende registreringen av verklig huvudman, detta i väntan på den tekniska lösningen hos myndigheten.

För befintliga bolag där det skett ändringar i huvudmannaskapet ska uppdatering av registret fortsatt ske skyndsamt genom de befintliga kanaler som finns tillgängliga.

Har ni frågor kring detta så kontakt oss gärna! Vill du ha hjälp att anmäla verklig huvudman? Vår fullmakt och hantering ändras inte och är lika smidig som innan. Kontakta oss på info@bolagsratt.se.

Back To Top