Sök

Snabbavveckling innan årsskiftet

Inför kommande årsskifte vill vi påminna våra kunder om att vi gärna bistår med snabbavveckling av företag. Om ett aktiebolag ska snabbavvecklas, som har kalenderår som räkenskapsår, så är det hög tid att påbörja processen för detta redan nu för att vi ska kunna köpa bolaget under pågående räkenskapsår. Ägandet går över under 2023 och bolaget slipper upprätta årsredovisning för 2023.

För mer information kontakta oss på 060 16 81 50 eller bravveckling@bolagsratt.se

Sök