Sök

Nya bestämmelser för gränsöverskridande rörlighet inom EU

Nya regler om företags rörlighet inom EU föreslås träda i kraft den 31 januari 2023. Förslaget innebär ändringar i reglerna för gränsöverskridande fusioner och att det införs regler för gränsöverskridande delning och gränsöverskridande ombildning.

Läs mer om reglerna

Proposition:
Bolags rörlighet över gränserna inom EU – Regeringen.se Länk till annan webbplats.

EU-direktiv:
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2121.

Sök