Search

Den tillfälliga lagen för bolags- och föreningsstämmor upphör

Den tillfälliga stämmolagen, lag 2022:121 om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, upphör vid årsskiftet 2022-2023.

Lagen uppkom under pandemin i syftet att minska smittspridningen av Covid-19 och den var tänkt att vara tillfällig under denna tid.

Bolags- och föreningsstämmor kommer därför att under 2023 och framåt få hållas enligt de regler som finns i respektive associationsrättslig lagstiftning.

Search