Search

Registrering innan årsskiftet

Bolagsverkets handläggningstider är för närvarande relativt långa för vissa ärendetyper. Kötiden innan ärenden får handläggare är exempelvis 19 arbetsdagar för bolagsordningsändring och 16 arbetsdagar för nyemission. Dessa tider brukar också av erfarenhet stiga ju längre in i december vi kommer. Ärenden bör därför, om möjligt, skickas in till Bolagsverket/Bolagsrätt så snart det går efter de har beslutats för att registrering ska kunna nås innan årsskiftet. Kontakta oss gärna för eventuella frågor angående detta.

Search