Search

Bolagsverket utökar kontrollen av id-handlingar

Bolagsverket utökar kontrollen av id-handlingar för nyvalda personer som inte är folkbokförda i Sverige. Från och med den 14 oktober 2020 godtar Bolagsverket endast passkopior, andra id-handlingar godtas inte längre.

Bolagsverket genomför ändringen för att registren ska ha korrekta uppgifter samt att företag inte ska användas i brottsligt syfte.

Search