Search

Förenklad förfarande vid ansökan om dispens med anledning av Brexit

Från och med årsskiftet kommer många bolag behöva dispens från bosättningskravet med anledning av att funktionärer från Storbritannien inte längre kommer att räknas som bosatta inom EES.

För dessa dispensansökningar finns ett förenklat förfarande där skälet till dispens redan finns i blanketten och väldigt få uppgifter behöver läggas till (blankett 814 B).

Eftersom det rör sig om ett stort antal bolag som berörs kan det antas att det kommer bli hög belastning för denna ärendetyp hos Bolagsverket. Det är därför en god idé att skicka ansökan så snart som möjligt under förutsättning att bolaget inte vill byta ut funktionärer innan årsskiftet.

Search