Search

Bolagsrätt Sundsvall AB certifierad enligt Smart ledningssystem kvalitet

Vi har implementerat Smart ledningssystem i vår verksamhet, vilket är ett system som baseras på ISO 9001:2015. Tillsammans med Företagsutveckling Fredagar AB har vi tydliggjort de interna processerna, vad som krävs i arbetsinsats och kompetens för att leverera till nöjda kunder, samt vad som krävs för att utveckla verksamheten på ett hållbart sätt.

Search