Bolagsrätt

Snabbavveckling/Likvidation

Bolagsrätt Sundsvall AB kan nu även erbjuda en avvecklingstjänst, som innebär att den som vill likvidera sitt aktiebolag inte behöver invänta kallelsetiden på okända borgenärer om sex månader. Istället kan ägaren till bolaget överlåta aktierna till oss och få betalt direkt.

Därefter likviderar vi bolaget och tar ansvar för deklaration, redovisning m.m.

Offert
Kontakta oss för en offert på Ditt bolag. För att kunna lämna en offert behöver vi den senaste årsredovisningen för bolaget samt en aktuell balans- och resultatrapport. Vi räknar därefter ut ett pris på bolaget och lämnar en offert. Om offerten accepteras skickar vi omedelbart förvärvsavtal m.m. samt en lista över de handlingar och åtgärder som säljaren måste vidta innan överlåtelsen. När avtal, eventuella aktiebrev samt övriga handlingar kommit till oss betalar vi köpeskillingen för bolaget. Därefter inleder vi omedelbart likvidationsförfarandet.

BOLAGSRÄTT SUNDSVALL AB. Box 270. 851 04 Sundsvall. Telefon 060-16 81 50
- en webbproduktion av parny i samarbete med nilsson grafisk form -